Theoretical Ecology 2016

tree of life

Homepagina Theoretische Ecologie

Deze pagina voorziet in wat praktische informatie over de cursus Theoretische Ecologie. In de verschillende menu's kun je extra informatie over het dictaat en de computerpractica vinden. Voor inhoudelijke informatie verwijzen we naar de knop Studiegids.

De belangrijkste pagina van de cursus is waarschijnlijk de Rooster pagina. Op deze agenda geven we per dag aan in welke zaal we zitten, waar we zijn met de stof, welke opgaven je kunt maken, en welke artikelen je moet lezen. Deze rooster pagina komt uit een Google-kalender (die je ook met je smartphone kunt lezen door je via deze link te abonneren).

De eerste vijf weken van de cursus leer je zelf wiskundige modellen maken en analyseren. Bijna alle klassieke modellen uit de theoretische ecologie komen aan de orde. De zesde week is voorbereiding voor een tussentoets op vrijdag 14 oktober over deze stof. Deze stof staat beschreven in een dictaat dat bij aanvang van het eerste college voor 10 Euro wordt verkocht (of kan worden ge-download via de knop MPD-dictaat). Bij dit tentamen mag je het dictaat NIET gebruiken (deze formulekaart wel).

Tijdens het eerste deel van de cursus krijg je ook nog een aantal colleges wiskunde. We leren je werken met matrixen, vectoren, eigenwaardes en eigenvector. Uiteindelijk gaan we dat gebruiken om een Jacobi matrix op te stellen waarmee we de stabiliteit van evenwichten gaan bepalen. Deze stof zul je nodig hebben om de opgaven uit het dictaat te maken en het tentamen van 14 oktober te halen. Dit dictaat wordt ook bij aanvang van het eerste college versterkt (of kan worden ge-download via de knop wiskunde-dictaat). Bij de tentamens mag je het wiskunde-dictaat WEL gebruiken.

Het tweede deel van de cursus bestaat uit een seminar en een project. Tijdens het seminar lezen en bespreken we artikelen en volg je lezingen over recent onderzoek. Op maandag 7 november is er een tentamen over de artikelen en de lezingen. Dit is een "open boek" tentamen.

Daarnaast werk je deze tweede periode aan een groot eigen project (in een groepje van ongeveer 3 studenten). Je mag kiezen uit een aantal recente artikelen, waarvan je eerst de modellering gaat herhalen en wat je daarna moet verbeteren en/of uitbreiden. Op woensdag 9 november of vrijdag 11 november geef je een lezing (in het Engels) over je project en lever je een wetenschappelijk geschreven verslag in.

De college's worden op video opgenomen en deze kun je vinden op LectureNet. Ik hoop dat dit een leerzame, uitdagende en leuke cursus voor je wordt!