Systeembiologie: Wiskunde

Home | Formuleblad | Extra Wiskunde | DWO | Movies | Links | Docent |

Wiskunde

Het onderdeel Wiskunde wordt geintegreerd met het onderdeel Theoretische Biologie gegeven. Het idee hierachter is dat steeds eerst de benodigde wiskundige achtergrond en techniek wordt uitgelegd, en we deze daarna gaan gebruiken om een biologisch probleem te analyseren.
Let op, je mag geen grafische rekenmachine gebruiken op het tentamen, maar je krijgt wel een blad met een formulekaart en een overzicht van de stof.

Doel

Het doel van het Wiskunde onderdeel van deze cursus is om jullie een aantal wiskundige begrippen en technieken te leren die essentieel zijn bij het analyseren van biologische modellen. De focus ligt hierbij op het analyseren van modellen die bestaan uit zogenaamde differentiaalvergelijkingen.Een differentiaalvergelijking beschrijft hoe een variabele (bijvoorbeeld de grootte van een populatie of de concentratie van een molecuul) over de tijd (of ruimte) varieert en van welke factoren dit afhangt (bijvoorbeeld hoeveelheid eten of hoeveelheid predatoren). We bespreken hoe je aan de hand van een differentiaalvergelijking kunt bepalen of variabelen toe of afnemen, en onder welke omstandigheden er sprake is van een evenwichtsituatie en de variabele constant blijft. We behandelen hoe je het dynamische gedrag en de evenwichten van een model van differentiaalvergelijkingen kunt bepalen door het tekenen van faseplaatjes.

Home | Formuleblad | Extra Wiskunde | DWO | Movies | Links | Docent |