Systeembiologie: Extra achtergrondinformatie wiskunde

Introductie

Deze website is bedoeld als (zelf)studiehulp. Je vindt hier links naar online-lessen en oefenopgaves voor die onderdelen van de wiskunde die binnen de biologie bachelor opleiding nodig zijn. Je kunt dit materiaal zowel gebruiken om te testen of je wiskundekennis van een onderwerp voldoende is, en, om als dit niet zo is, hier wat aan te doen.

Veel plezier en succes er mee!

Kirsten ten Tusscher
Rob de Boer
Theoretische Biologie en Bioinformatica

Weblectures Khan Academy

Per onderwerp staan er links naar weblectures van de Khan academy. Bij veel lectures zie je een knop Practice this concept die naar een opgave leidt, deze kun je maken om te controleren of je de lecture begrepen hebt.

Werken met logaritmische en exponentiële functies
Introductie logaritmes
Optellen van logaritmes
Logaritme van een macht

Rekenen met breuken
Optellen
Aftrekken
Vermenigvuldigen
Delen

Oplossen van (stelsels van) vergelijkingen
Een vergelijking
Stelsel van vergelijkingen (1)
Stelsel van vergelijkingen (2)

Berekenen van limieten van functies
Wat zijn limieten
Regel van l'Hopital
Voorbeelden 1
Voorbeelden 2

Berekenen van afgeleiden, vinden van minima/maxima
Machtsregel
Kettingregel
Productregel
Quotiëntregel
Maxima/minima

Teken van functies, asymptoten, nulpunten
Lineaire functie
Kwadratische functie
Asymptoot in functie met breuk

Je kunt zelf op de website van de Khan academy zoeken naar meer weblectures over een bepaald onderwerp door de zoekfunctie te gebruiken