Systeem Biologie 2017: Theoretische Biologie

Home | Modellen | Slides | Tentamen | Links | Docent |

Tentamenstof Theoretische Biologie

Deze cursus gaat niet over het "uit je hoofd weten" van grote hoeveelheden stof, maar veel meer over het begrijpen van wiskundige modellen in de biologie, en het beschikken over enige vaardigheid in het analyseren van deze modellen. Veel van de opgaven in het boek zijn oude tentamenvragen. De beste voorbereiding voor het tentamen is dus het oefenen van alle opgaven en zorgen dat je goed begrijpt wat het allemaal te betekenen heeft.

Op het tentamen zullen we de vergelijkingen van de modellen bijna altijd geven. Het enige wat wel handig is om uit je hoofd weten is:

Vaardigheden die nodig zijn om modellen te begrijpen omvatten:

Op het tentamen mag je geen rekenmachine gebruiken. Je mag wel een printout van de formulekaart van het onderdeel wiskunde op je tafel hebben liggen (deze omvat de formulekaart van het VWO). Dit geldt zowel voor de opgaven van de wiskunde als die van de theoretische biologie.

De tentamenstof bestaat uit allebei de readers in hun geheel, en de stof behandeld tijdens de maandaglezingen.

We hebben een aantal oude tentames verzameld op deze website.


Home | Modellen | Slides | Tentamen | Links | Docent |


Theoretical Biology & Bioinformatics / Last modified on 08 March 2017 / R.J.DeBoer@uu.nl